top of page

Releashe©™

Hvordan den fungerer

Kanskje ikke akkurat de mest profesjonelle filmene men de viser hva som skjer når eier aktiverer selen. Å fange en hund i fart på film er ikke lett!  

Mye av selen du ser i filmen er fra en eldre testserie, og noen steder filmet i usikre omgivelser bare for å vise prinsippet!

Husk: Bruk Releashe©™ kun i et trygt og åpent miljø, bare når du ser hunden! 

Vårt oppdrag: 
En fri hund er en lykkelig hund – noe som gjør eieren glad.

Et sted i Nord-Norge

Viser også prinsippet når du aktiverer Releashe©™, og hvor frie hundene er når selen er i ikke-aktiv modus. 

En kort film som forklarer prinsippet

En kort film som forklarer prinsippet

Et punkt som er viktig å få rett

5. Viktige momenter under bruk!!

Dette er viktige punkter som hidrer feilbruk av Releashe selen. DENNE MÅ SEES!!

bottom of page